...we test it!

Zkoušky tvrdosti

Vickersova zkouška tvrdosti a mikrotvrdosti

Vickersova zkouška tvrdosti EN ISO 6507

Při tomto testu se je vrchol diamantového pravidelného čtyřbokého jehlanu vtlačuje definovanou silou do materiálu a následně se změří délka obou úhlopříček vtisku.

Vickersova metoda je aplikovatelná na měkké i tvrdé materiály.

Brinellova zkouška tvrdosti

Brinellova zkouška tvrdosti EN ISO 6506

U této zkoušky je tvrzená ocelová kulička vtlačena definovanou silou do materiálu a následně je změřen průměr vzniklého vtisku.

Rockwellova zkouška tvrdosti

Rockwellova zkouška tvrdosti EN ISO 6508

Při této zkoušcce je vnikací těleso vtlačeno do testovaného materiálu. Různými variantami Rockwellovy metody je možno testovat měkké i tvrdé materiály.

Tvrdé pomocí diamantového kuželu (HRC, HRA), měkké pak ocelovou kuličkou (HRB, HRF)