...we test it!

Ultrazvukové testy

Při zkouškách ultrazvukem mohou být odhaleny vady jako trhliny,mikronečistoty, studené spoje, vysíláním signálu do materiálu a následným měřením jeho zpětného odrazu. To umožnuje odhalit vnitřní vady materiálu.