...we test it!

Vizuální kontrola

Povrchová vizuální kontrola kvality povrchového zpracování například u výkovků, odlitků nebo válcovaného materiálu stejně jako soustružených a frézovaných výrobků za pomoci až 1000 násobného zvětšení.