...we test it!

Spektrální analýza

Emisní spektrometr Spectromaxx

Pomocí spektrometru je možné určit všechny nejčastěji používané prvky v kovovýrobě. Provádíme analýzu celých nebo v případě potřeby i přetavených dílů.

Rychlé a přesné vyhodnocení dat včetně reportingu za použití přístroje Spark Analyser Vision MX Software.

  • optická emisní spektrální analýza prostřednictvím excitace jiskrou

  • Pro materiály na bázi železa, Fe-CR/Ni-, hliníku, mědi, titanu a hořčíku a dalších různých slitin