...we test it!

Měřící přístroje

3D Mitutoyo Crysta Apex 574
Formtester MMQ 400
Multisenzor OGP CNC-Flash 500
Přístroj na měření drsnosti povrchu Mahr S2
Konturograph Mitutoyo CV-500

Naše laboratoř je vybavena následujícími přístroji

  • 3D Mitutoyo Crysta Apex 574 včetně otočné hlavy PH10T a dotykového systému TP200
  • Formtester MMQ 400 včetně T7W
  • Multisenzor OGP CNC-Flash 500 včetně dotykového systému TP200 (měření ve 3D odraženého a vysílaného světla)
  • Přístroj na měření drsnosti povrchu Mahr S2 vybavený systémem GD25 a MF250
  • Konturograph Mitutoyo CV-500
  • Messam Faro Fusion 1,8 m
  • Manuální měřící přístroje (měřidla, mikrometry, dutinoměry)